Marfi

7 tekstów – auto­rem jest Mar­fi.

Pierwsza rozmowa

czas płynął wol­no w od­bi­ciu szkla­nych szyb
po­nury zgiełk wy­doby­wał się na zewnątrz
og­niste myśli roz­pa­lały w us­tach słowa
niepew­ność znikła a uśmiech po­ruszył sen­ne poliki
gdy nag­le, gorące słowa wy­budziły wargi
niczym lep­ka słodycz otu­lały Twój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 sierpnia 2012, 16:55

Nieznajoma

Niez­na­joma czu­le wyg­rzała je­go zim­ne serce
Pochłonięty ma­gią jej uczuć, zdał się cie­szyć znów
Ona – cu­dow­nie ete­ryczna, swo­je słowa za­mieniła w smak
De­lek­to­wał się je­go nim, cier­pki smak życia nikł w objęciach je­go słodyczy
Poz­naw­cza pew­ność krążyła nad ich głowa­mi, umysł nią pochłonięty do głębi
Jej zam­glo­ne, niepew­ne ser­ce było niczym pełnia szczęścia i wolności
Ciało naz­naczo­ne, obec­nością ob­cych zmysłów. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 sierpnia 2012, 15:38

Iskierka miłości

Zais­krzyła os­tatnia is­kier­ka nadziei
Zgasła równie szyb­ko, zab­rała za sobą światłość którą niosła
En­tuzjazm który za­nosiła wy­parła z rozgłosem
Co się stało is­kier­ko, żeś zniknęła
Połknęłaś moją wol­ność łykiem wielkim
Pogrążyłaś mnie w roz­paczy miłości mo­jej nieskrępowanej
Gdzie [...] — czytaj całość

wiersz • 17 czerwca 2012, 22:28

Ona

Przygnębiony os­tatnią miłosną po­rażką próbo­wał ukoić swo­je roz­szar­pa­ne ner­wy i zachłyśnięte jak­by pianą uczu­cia. Podróżował, poz­na­wał, pił, cza­sem także roz­paczli­wie i bez umiaru krzyczał na swoją nieobecną dawną miłą, która da­leka już [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 marca 2012, 14:51

Wspomnienie

w tył spoglądam zbyt często
szu­kam nas wciąż razem
gdzie ra­dość znaj­do­wała nasze serca
łączyła je w jedną spójną całość
te­raz Ty
te­raz Ja
miej­sca wspólne roz­go­nił strach
każde zda­nie stra­ciło swój blask
wnet chciałbym cofnąć czas
zo­baczyć ra­zem znów nas
bo choć co wieczór ro­nię łzy
to Ty otu­lasz mo­je baj­ko­we sny 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 18 marca 2012, 10:35

Pamiętam

zo­baczyłem Ciebie
podążałaś głosem me­go serca
wzburzałaś fa­le moich uczuć
miałem Ciebie
cuk­rzyłaś każdy mój poranek
otu­lałaś każdy mój sen
stra­ciłem Ciebie
z uszy­tej ra­zem miłości wy­rywałaś os­tatnie fal­ba­ny przyjaźni
strzępy niczym sęp zos­ta­wiłaś mi na pożarcie
poz­wo­liłaś roz­koszo­wać się mar­nym popiołem
to ja – rozkładam się
to ja, opo­wiadam Cię moim snom 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 marca 2012, 22:45

Człowiek bez cha­rak­te­ru jest jak pi­sarz bez bestselleru. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 marca 2012, 22:30

Marfi

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz